ESKOLA ADINEKO KIROL INKLUSIBOAGO BATEN ALDEKO GIDA

Inklusiotik bizikidetza positibora

 

Gida honek, inklusioaren bidean kontzientzia hartu eta aurrera egin ahal izateko zenbait ezagutza eskuratzeko tresna bat izan nahi du, kontuan hartuta eskubide bat ez ezik, bizimodu bat ere badela.

 

Gauzatzen ari diren estrategiak ezagutarazi nahi ditugu, zonalde bakoitzeko eskola-adinean gauzatzen den kirola inklusiboagoa, hezigarriagoa eta lankidetzakoa izan dadin eta bizikidetza hobetzen lagunduko duten balioak transmititzeko tresna egokia izan dadin.

Eskola Adineko Kirol Inklusiboarako Gida 2022

Orientazio Orokorrak

Eskola adineko kirola egungo egoera Gipuzkoan

3.1. Egungo egoeraren azterketa

3.2. Oztopoak identifikatzea

3.3. Gipuzkoako eskola kiroleko programaren azterketa

Inklusioaren ezuagarriak

4.1. Inguruneko zailtasunak

4.2. Erabakiak hartzea partekatzea

4.3. Eskola kirol inklusiboaren dimentsioen analisia

Tresna metodologikoak eta autoebaluaziorakoak

5.1. Autoebaluazio galdetegiak

5.2. Espazio inklusiboak eraikitzeko faseak

  5.2.1. Inskripzio/informazio fasea

  5.2.2. Taldea/sentsibilizazioa

5.3. Metodologia gomendioak

  5.3.1. Eskola adineko kirolari egokitutako maila anitzeko irakaskuntza

  5.3.2. Autonomia sustatzeko gomendioak

Inklusioa prozesu gisa

6.1. Inklusioa prozesu bat da

6.2. Inklusioaren espektroa-tresna erraztailea

6.3. Inklusioa da zaurgarrienak diren eta gizarte bazterketarako arriskuan dauden ikasleengan zentratzea

12. Errefenrentzia bibliografikoak