Asialdiko txartela

Nola tramitatu

AISIALDIKO TXARTELA zure jarduera fisikoa/kirola egiteko eta hori estaltzen duten aseguruak egiteko erabiltzen da.
Egoera bakoitzaren arabera, behar bezala tramitatu beharreko prozedurak hauek dira.

Nola egin kasu bakoitzean

Ondorengo urratsak eman behar dira tramitazioa burutzeko kirolari indibidual bezala.

1. Urratsa. Dokumentazioa.

Ondorengo dokumentazioa jaso eta gure Federazioan entregatzea ezinbestekoa da.

 • Argazkia, karnet tamaina
 • NAN kopia (liburu familiarra txikien kasuan)
 • Minusbaliotasun ziurtagiriaren fotokopia
 • Aisialdiko txartela eskaera egiteko formularioa beteta eta sinatuta. Beharrezkoa den kasuetan guraso edo tutoreak sinatuta egon beharko da
 • Ordainketa egitea
  · Dokumentazioaren kuota taulan kontsultatu daitezke zenbatekoak
  · Ordainketa egitea k/k
  · Kontzeptua: Izen abizenak


2. Urratsa. Aurkezpena

Dokumentazio guztia federazioaren bulegoan aurkeztu beharko da tramitatu ahal izateko.


3. Urratsa. Txartela jasotzea

Behin urrats guztiak burututa, GKEF-k kirol aisialdiko txartela tramitatuko du eta Kirol Egokituen Euskadiko Federazioak bidaliko du txartela.

Klub edo asoziazio baten bitartez aisialdiko txartela tramitatu nahi bada, tramiteak ondorengoak izango dira:

1. Urrasta: Dokumentazioa

Kasu honetan, entitatea izango da ondorengo dokumentazioa batuko duena.

 • Argazki berria, txarteleko neurria
 • NAN fotokopia (adin txikiko eta NAN gabekoen kasuan, familia liburuaren fotokopia atxikitu)
 • Minusbaliotasun ziurtagiriaren fotokopia
 • Aisialdiko txartela eskaera egiteko formularioa beteta eta sinatuta kirolariak zein kirol elkarteak (sinadura eta zigilua). Beharrezkoa den kasuetan guraso edo tutoreak sinatuta egon beharko da
 • Ordainketa egitea
  · Dokumentazioaren kuota taulan kontsultatu daitezke zenbatekoak
  · Ordainketa egitea k/k
  · Kontzeptua: Izen abizenak

Dokumentazioa aplikazio informatikora igoko da eta aurre-inskripzioa egingo da.


2. Urratsa: Aurkeztea
Dokumentazio guztia federazioaren bulegoan aurkeztu beharko da tramitatu ahal izateko.


3. Urratsa: Txartela jasotzea
Behin urrats guztiak burututa, GKEF-k aisialdiko txartela tramitatuko du eta txartela Kirol Egokituen Euskadiko Federazioak bidaliko du kirol elkartearen helbidera.

Kirol bat baino gehiago burutzen dituen kirolaria izanez gero, eta aisialdiko txartela bigarren kirol (edo ondorengoak) bezala lortzeko, egin beharreko tramiteak ondorengoak dira:

1. Urrasta: Dokumentazioa
Kasu honetan, entitatea izango da ondorengo dokumentazioa batuko duena eta dagokion kirolaren dokumentazio gehigarria soilik izango da beharrezkoa.

 • Aisialdiko txartela eskaera egiteko formularioa beteta eta sinatuta kirolariak zein kirol elkarteak (sinadura eta zigilua). Beharrezkoa den kasuetan guraso edo tutoreak sinatuta egon beharko da
 • Ordainketa egitea
  · Dokumentazioaren kuota taulan kontsultatu daitezke zenbatekoak
  · Ordainketa egitea k/k
  · Kontzeptua: Izen abizenak

Dokumentazioa aplikazio informatikora igoko da eta aurre-inskripzioa egingo da.


2. Urratsa: Aurkeztea
Dokumentazio guztia federazioaren bulegoan aurkeztu beharko da tramitatu ahal izateko.


3. Urratsa: Txartela jasotzea
Behin urrats guztiak burututa, GKEF-k aisialdiko txartela tramitatuko du eta txartela Kirol Egokituen Euskadiko Federazioak bidaliko du kirol elkartearen helbidera edo kiroliaria.

Laguntzaile edo teknikari funtzioak burutu behar dituen pertsona izanez gero, egin beharreko tramiteak ondorengoak dira:*

1. Urratsa: Dokumentazioa
Beharrezkoa da ondorengo dokumentazioa bildu eta gure federazioan entregatzea.

 • Argazki berria, txarteleko neurria
 • NAN fotokopia (adin txikiko eta NAN gabekoen kasuan, familia liburuaren fotokopia atxikitu)
 • Minusbaliotasun ziurtagiriaren fotokopia, baldin eta hala adierazi bada
 • Aisialdiko txartela eskaera egiteko formularioa beteta eta sinatuta laguntzaile edo teknikariak zein kirol elkarteak (sinadura eta zigilua). Beharrezkoa den kasuetan guraso edo tutoreak sinatuta egon beharko da
 • Delitu sexualen eta zigor-aurrekarien ziurtagiria
 • Titulazioaren kopia, behar izatekotan
 • Ordainketa egitea
  · Dokumentazioaren kuota taulan kontsultatu daitezke zenbatekoak
  · Ordainketa egitea k/k
  · Kontzeptua: Izen abizenak


2. Urratsa: Aurkeztea
Dokumentazio guztia federazioaren bulegoan aurkeztu beharko da tramitatu ahal izateko3.


3. Urratsa: Txartela jasotzea
Behin urrats guztiak burututa, GKEF-k kirol aisialdiko txartela tramitatuko du eta txartela Kirol Egokituen Euskadiko Federazioak bidaliko du.


*Kirol klub bati badagokio, honek igoko du informazioa aplikazio informatikora, dokumentazioa entregatu eta aisialdiko txartela jaso ere.

Eskubide eta Betebeharrak

Kirol egokituko aisialdiko txartelak izateak eskubidea ematen du norbanako kirol asegurua izatea (849/1993 errege dekretuaren oinarrien arabera), non derrigorrezko aseguruaren oinarrizko prestazioak zehazten direnak.

Lizentziak hau edukitzea eman dituzte eskubideak:

Dokumentazioa

Kirolariak

Kirol Egokituko Euskadiko Federazio aisialdiko txartela tramitatzeko deskargatu beharreko dokumentazioa.

Laguntzaile edo Teknikariak

Deskargatu beharreko dokumentazioa lizentzia tramitatzeko.

Beste dokumentazioak

Zirkularrak 2022-23

Dokumentazioaren laburpena

Kuotak 2022-23